4-Nitro-3-trifluoromethyl aniline

Chinese Name: 4-硝基-3-三氟甲基苯胺 English Name: 4-nitro-3-trifluoromethyl aniline CAS: 393-11-3 Purity:  > 99%
Classification:

Related products

 
 

Chinese Name: 4-硝基-3-三氟甲基苯胺

English Name: 4-nitro-3-trifluoromethyl aniline

CAS: 393-11-3

Purity:  > 99%